เราให้บริการต่างๆเกี่ยวกับการขึ้นรูปอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด งานสร้างเครื่องจักรและระบบออโตเมชั่น

บริการต่างๆ

รับงานกลึง CNC งานมิลลิ่ง CNC ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ งานพาร์ท ชิ้นส่วนเครื่องกล อะไหล่เครื่องจักร ออกแบบชิ้นส่วน

กลึงอะไหล่ โลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม ทองแดง และ พลาสติก

งานไวร์คัท

งานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก

รับโมดิฟาย ประกอบเครื่องจักร และสร้างเครื่องจักรทุกชนิด

งานกลึง งานมิลลิ่ง ในเขต บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อมตะซิตี้ ระยอง