เราให้บริการงานสร้างเครื่องจักรตั้งแต่การออกแบบจนถึงส่งมอบ งาน Modify เพื่อพัฒนาส่วนของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการซ่อมบำรุง งานชิ้นส่วนประกอบชิ้นเล็กๆไปจนถึงเครื่องขนาดใหญ่