เราให้บริการงานสร้างระบบ Automation งานออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร เขียนโปรแกรม PLC เครื่องจักรหรือไลน์ที่ใช้ Servo motor