งานเชื่อมประกอบต่างๆเช่น โครงเครื่องจักร รถเข็นงาน เป็นต้น เรามีทั้งเครื่องเชื่อมแบบเชื่อมธูป เชื่อมอาร์กอน และเชื่อม CO2